Zarząd

Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego "Sokół" Radzionków:

  • Prezes Zarządu Klubu: Tomasz Stchlerowski
  • Sekretarz Klubu: Artur Wrodarczyk
  • Skarbnik Klubu: Magdalena Woźniak
  • Dyrektor ds Sportowych: Aleksandra Gałęziok
  • Członek zarządu ds Organizacyjnych: Marek Szastok

Sponsorzy Klubu:

Głównym sponsorem klubu

jest Gmina Radzionków

Spot Reklamowy UM Radzionków